Winkelwagen

Veel gestelde vragen


Wat is ‘geheugenmetaal’?
Wanneer een vervormde geheugenmetaaldraad verwarmd wordt, keert de draad terug naar de onvvervormde ‘warme’ vorm.  Er is dus een geheugen voor de warme vorm.  Dit proces van vervormen in de koude toestand gevolgd door terugkeren naar de warme vorm kan dikwijls herhaald worden.  Dit vormgeheugen is het gevolg van een reversibele fasetransformatie van austeniet (= fase van de warme vorm) naar martensiet (= fase van de koude, vervormde vorm). 

Wat zijn ‘transformatietemperaturen’?
Austeniet transformeert naar martensiet tijdens koelen; deze transformatie start bij Ms (martensiet start temperatuur) en eindigt bij Mf (martensiet finish temperatuur).
Martensiet transformeert naar austeniet tijdens verwarmen; deze transformatie start bij As (austeniet start temperatuur) en eindigt bij Af (austeniet finish temperatuur). 
De transformatietemperaturen worden beïnvloed door vele parameters, zoals samenstelling, warmtebehandeling, en graad van koudvervorming.  Nitinol legeringen met een hoog Nikkel-gehalte hebben transformatietemperaturen onder kamertemperatuur; dit zijn superelastische legeringen.  Nitinol legeringen met een laag Nikkel-gehalte hebben transformatietemperaturen boven kamertemperatuur; dergelijke legeringen worden geheugenlegeringen genoemd. 

Wat is ‘superelasticiteit’?
Een superelastische draad kan ruwweg 10 maal meer vervormd worden dan verenstaal, en zal steeds terugkeren naar de oorspronkelijke vorm, wanneer de belasting weggenomen wordt.  De transformatietemperaturen van een superelastische legering liggen beneden kamertemperatuur.  
Belasten van een superelastische component leidt tot spanningsgeïnduceerde transformatie naar martensiet met grote vervormingen als resultaat.  Wanneer de belasting weggenomen wordt en vermits de transformatietemperaturen beneden kamertemperatuur liggen, wordt martensiet onstabiel en de superelastische component neemt terug de oorspronkelijke vorm aan.

Wat is ‘koudgetrokken’?
Draad wordt in vele stappen getrokken vertrekkende van een grotere diameter naar de gewenste, kleinere diameter.  ‘Koudgetrokken’ betekent draad rechtstreeks komende van de draadtrekmachine, zonder verdere warmtebehandelingen.  Koudgetrokken draad is meestal gekromd en vertoont geen geheugen of superelasticiteit.  Koudgetrokken draad moet warmtebehandeld worden om het geheugen voor de warme vorm in te prenten, of om superelasticiteit te induceren.  Koudgetrokken draad is enkel bruikbaar voor klanten met de nodige expertise om de vereiste warmtebehandelingen uit te voeren.

Wat is ‘rechtgegloeid’?
Het geheugen van de warme vorm wordt vastgelegd door de geheugencomponent te fixeren, gevolgd door uitgloeien, wat een warmtebehandeling is bij 400°C tot 550°C.  Rechtgloeien betekent dat de draad in de rechte toestand gefixeerd werd en dan uitgegloeid; de warme vorm is derhalve een rechte draad.  Rechtgegloeide draad is aangewezen voor de meeste klanten. 

Wat is volledig uitgegloeid?
Na enkele draadtrekpassen wordt de draad te hard voor verdere draadtrekpassen.  De draad wordt dan zachtgegloeid via een warmtebehandeling bij temperaturen boven 600°C.  Deze behandeling wordt ‘volledig uitgloeien’ genoemd.  Draad in de uitgegloeide toestand is vrij onstabiel.  Dergelijke draad is enkel bedoeld voor klanten met een uitgebreide expertise op het vlak van geheugenlegeringen  

Wat is ‘training’?
Training is een behandeling op het cyclisch gedrag van geheugendraad te stabiliseren.  Standaard, rechtgegloeide draad zal niet volledig terugkeren naar de warme vorm, na herhaalde cycli van vervormen in de koude toestand  gevolgd door opwarmen naar de warme vorm.  Deze blijvende vervorming kan sterk gereduceerd worden door training.
Getrainde draad is aanbevolen voor toepassingen waar een hoge cyclische stabiliteit vereist is, zoals in robotica-toepassingen, modeltreinbouw, actuators, enzovoort.
Bij Flexmet werd een spoel-naar-spoel opstelling ontwikkeld voor het trainen van geheugendraad.  De getrainde draden aangeboden door Flexmet hebben een betere stabiliteit gecombineerd met een lagere prijs dan de producten van de concurrentie (onder merknamen als ‘Flexinol’, ‘Muscle wires’, enzovoort).